Butterfly Season
© Copyright 2014 - Butterfly Season

Dagens kommersielle melkeproduksjon


Her er noen følger av dagens intensive driftsformer: