Butterfly Season
 
Skriv inn
 

Sauer

Noen av sauene på Bogstad Gård, på beite inne i dalen.